SINGULAR SCOPE

TASCA

Catalunya, 4t estat d’Europa

Audio

Radio spots

Increment de beneficis per a les PIME

Consulta popular a més de 100 municipis

La nòmina catalana

Les pensions en una Catalunya independent

Les raons econòmiques de la independència

Carrer de Las Navas de Tolosa, 260  •  08027 Barcelona  •  Tel. +34 934 185 732

@BaseG_

Cookie Policy

Legal Notice